Maksa laskusi Ärrällä

Ärrällä voit maksaa kaikki laskut, joissa on viitetiedot sisältävä viivakoodi. Voit maksaa laskusi Ärrällä riippumatta omasta pankistasi. Vastuullisena maksujen välittäjänä toimii Aktia Pankki Oyj, jonka asiamiehenä toimii R-kioski.

Näin helppoa se on:
1. Myyjä antaa sinulle laskusta kuitin ja laskunmaksua koskevat yleiset ehdot.
2. Anna laskusi myyjälle.
3. Todista myyjälle henkilöllisyytesi.
4. Kerro myyjälle maksutapa (käteinen, debit tai credit).
Maksuvälineet
Voit maksaa laskun R-kioskissa käteisellä, pankkikortilla, sirullisella debit-kortilla, luottokortilla (credit-kortti) tai debit/credityhdistelmäkortilla. Vuorokaudessa voit maksaa laskuja enintään 1 000 € arvosta käteisellä, ja 5000 € arvosta kortilla.
Mikäli maksat yrityksen laskun, tarvitset yrityksen Y-tunnuksen.
Laskun maksajan tiedot tallennetaan tietokantaan, jotta voimme jäljittää maksutapahtuman ongelmatilanteessa.
Maksuvälineet: Voit maksaa laskun R-kioskissa käteisellä, pankkikortilla, sirullisella debit-kortilla, luottokortilla (credit-kortti) tai debit/credityhdistelmäkortilla. Vuorokaudessa voit maksaa laskuja enintään 1 000 € arvosta arvosta käteisellä, ja 5000 € arvosta kortilla.
Kulut
Maksu käteisellä: 4,50 € palvelumaksu
Maksu debit-kortilla tai yhdistelmäkortin pankkiominaisuudella: 4,50 € palvelumaksu + 0,31 % laskun summasta (enintään 0,75 €)
Maksu credit-kortilla tai yhdistelmäkortin luotto-ominaisuudella: 4,50 € palvelumaksu + 0,90 % laskun summasta
Veloitamme korttitapahtumien vastaanottajan (acquirer) veloittamat kulut kortin käytöstä sellaisenaan.
Palvelumaksu veloitetaan jokaisesta maksetusta laskusta.
Esimerkkejä kuluista:
Käteismaksu:Laskun summa 100 €, laskun kulu 4,50 € maksettava yhteensä 104,50 €
Maksu debit-kortilla:Laskun summa 100 €, laskun kulu 4,50 € + 0,31 % maksettava yhteensä 104,81 €
Maksu yhdistelmäkortin luotto-ominaisuudella: Laskun summa 100 €, laskun kulu 4,50 € + 0,90 % maksettava yhteensä 105,40 €
Kuitti
Saat jokaisesta maksetusta laskusta erillisen kuitin.
Kuitti sisältää seuraavat tiedot:
– maksun saajan nimi
– maksun saajan tilinumero
– maksettu summa
– laskun viitenumero
– maksutoimeksiannon vastaanottopäivä
– palvelumaksu
– mahdolliset korttimaksamisen kulut
Maksutoimeksiannon toteuttamisen enimmäisaika
Kun maksutoimeksianto otetaan vastaan pankkipäivänä ennen klo 15.15, aloittaa pankki maksun toimeksiannon toteuttamisen jo samana päivänä. Maksun summa on vastaanottajan pankkitilillä viimeistään aloittamista seuraavana toisena pankkipäivänä. Laskun eräpäivä ei vaikuta maksun toimeksiannon toteuttamiseen, vaan se alkaa edellä mainittujen ehtojen täyttyessä.
Esimerkkejä maksun siirtymisestä:
Myyjä lukee laskun viivakoodista tiedot kassajärjestelmään tiistaina klo 15.00. Maksu on vastaanottajan pankkitilillä viimeistään torstaina.Myyjä lukee laskun viivakoodista tiedot kassajärjestelmään torstaina klo 15.50. Maksu on vastaanottajan pankkitilillä viimeistään maanantaina.Myyjä lukee laskun viivakoodista tiedot kassajärjestelmään sunnuntaina klo 20.30. Maksu on vastaanottajan pankkitilillä viimeistään tiistaina.
Lisätietoja laskunmaksusta
Mikäli epäilet, että maksutoimeksiantosi ei ole onnistunut tai että maksamasi lasku ei ole kirjautunut vastaanottajalle, ole yhteydessä joko laskunmaksupalvelu@r-kioski.fi tai 0800 909 22 (ma-pe klo 8-16).
R-kioskin vastuu
Aktia Pankki vastaa laskunmaksupalvelusta. Palvelussa tapahtuvista mahdollisista virheistä aiheutuvasta vahingonkorvausvelvollisuudesta on kerrottu palvelun yleisissä ehdoissa. Saat R-kioskin myyjältä laskunmaksua koskevat yleiset ehdot.
R-KIOSKIN LASKUNMAKSUPALVELUN YLEISET EHDOT 20.6.2016

1) Laskunmaksupalvelu

Aktia Pankki Oyj (jäljempänä ”Pankki”) tarjoaa laskunmaksupalvelua, jossa laskun maksaja (jäljempänä ”Asiakas”) voi maksaa R-kioskin myymälöissä euromääräisiä laskuja, joissa on Finanssialan Keskusliiton hyväksymä pankkiviivakoodi (jäljempänä ”Viivakoodi”). Laskuja ilman Viivakoodia ei oteta vastaan. Vuorokaudessa voit maksaa laskuja enintään 1 000 € arvosta käteisellä, ja 5000 € arvosta kortilla. Palvelun tarjoamisessa Pankin asiamiehenä toimii R-kioski Oy (jäljempänä ”R-kioski”). Asiakas voi maksaa laskun myös toisen henkilön, yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta. Mitä jäljempänä sanotaan Asiakkaasta, koskee soveltuvin osin maksajan lisäksi myös henkilöä, yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta lasku maksetaan.

Laskunmaksupalvelun käyttäminen ei luo pysyvää asiakassuhdetta Pankin ja Asiakkaan välille.

2) Laskun maksaminen

Asiakas hyväksyy laskunsa maksettaviksi antamalla ne R-kioskin myyjälle (maksutoimeksiannon vastaanottaminen). Maksutoimeksiantoa ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun laskussa oleva Viivakoodi on luettu ja R-kioski on vastaanottanut laskun maksamiseen tarvittavat varat kuluineen. Viivakoodin sisältämiä laskun tietoja ei voida muuttaa, eikä Pankki vastaa Viivakoodissa mahdollisesti olevista virheistä. Viivakoodin sisältämää eräpäivätietoa ei huomioida, vaan maksutoimeksiannon toteuttaminen aloitetaan kohdassa 5 kerrottuna aikana.

Lasku voidaan maksaa R-kioskin hyväksymällä maksuvälineellä, kuten esimerkiksi maksukortilla tai käteisellä. Asiakas vastaa siitä, että laskun maksamiseen käytetyllä maksukortilla on riittävä kate laskun sekä palkkioiden ja kulujen maksamiseksi.

Asiakkaan henkilötiedot tarkistetaan voimassa olevasta henkilötodistuksesta. Henkilötiedoista kirjataan ylös Asiakkaan nimi ja henkilötunnus. Jos Asiakas maksaa laskun yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta, kirjataan lisäksi oikeushenkilön nimi ja Y-tunnus. Asiakkaan on lisäksi pyydettäessä annettava selvitys varojen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta.

3) Palvelusta perittävät kulut

Kunkin laskun maksamisesta peritään laskunmaksupalvelun kuvauksessa mainittu palvelumaksu. Lisäksi Asiakkaalta voidaan periä maksukortin käytöstä aiheutuvat kulut, joiden määrä on kerrottu kuvauksessa.

4) Maksutoimeksiannosta annettavat tiedot

Asiakas saa maksetuista laskuista kuitin, joka sisältää tiedon maksetusta summasta ja palvelumaksusta, mahdolliset korttimaksamisen kulut, maksunsaajan tilinumeron, laskun viitenumeron, maksunsaajan nimen sekä maksutoimeksiannon vastaanottopäivän. Jos Asiakas haluaa edellä mainitut tiedot myöhemmin uudelleen, R-kioskilla on oikeus veloittaa annetuista tiedoista.

5) Maksutoimeksiannon toteuttamisen enimmäisaika

Kun maksutoimeksianto otetaan R-kioskissa vastaan pankkipäivänä viimeistään kello 15.15, aloittaa Pankki toimeksiannon toteuttamisen viimeistään seuraavana pankkipäivänä. Pankkipäivä on päivä, jona Pankki on avoinna siten, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. Jollei Pankki ole erikseen toisin ilmoittanut, pankkipäiviä Suomessa ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin, pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, joulu- ja juhannusaatto ja päivät joita muutoin ei ole pidettävä pankkipäivinä.

Varat maksetaan maksunsaajan pankin tilille viimeistään aloittamista seuraavana toisena pankkipäivänä. Pankilla ja maksunsaajan pankilla on oikeus keskeyttää toimeksiannon toteuttaminen tarvittavien lisäohjeiden tai lisätietojen saamiseksi.

Maksua välittäessään Pankki tai maksunsaajan pankki ei ole velvollisia huomioimaan maksun tarkoitusta, eikä siitä aiheutuvia aika- ja muita erityisvaatimuksia, jollei lainsäädännöstä muuta johdu.

6) Pankin vastuu maksun toteuttamisesta ja vastuun rajoitukset

Pankin vastuu maksun toteuttamisesta päättyy, kun maksua koskevat tiedot on toimitettu maksunsaajan pankille ja maksua koskevat varat on siirretty maksunsaajan pankin tilille. Jos maksutapahtuman varoja ei ole maksettu maksunsaajan pankin tilille näiden ehtojen 5 kohdan mukaisessa ajassa, Pankki on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle maksutapahtumasta perityt kulut ja koron, jonka Asiakas on joutunut suorittamaan tai joka häneltä on jäänyt saamatta Pankin viivästyksen tai virheen vuoksi. Jos Asiakas on maksanut laskun yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta, Pankki on velvollinen korvaamaan Asiakkaan suorittamasta korosta enintään korkolain 4 § 1 momentin mukaisen viivästyskoron.

Asiakkaan on ilmoitettava R-kioskin asiakaspalveluun, puh 0800 909 22 tai laskunmaksupalvelu@r-kioski.fi toteuttamatta jääneestä, virheellisesti toteutetusta tai oikeudettomasta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan. Mikäli Asiakas on kuluttaja, hänen on joka tapauksessa tehtävä ilmoitus 13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman toteuttamisesta. Määräaika ei ala kulua, jos Pankki ei ole antanut tietoja maksutapahtumasta näiden ehtojen kohdassa 4 sovitulla tavalla. Mikäli Asiakas ei ole kuluttaja, edellä mainittua tai muuta virhettä koskeva ilmoitus on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa.

Jos maksutapahtuma on jäänyt kokonaan toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti tai oikeudettomasti Pankista johtuvasta syystä, Pankin on palautettava Asiakkaalle maksun rahamäärä ilman aiheetonta viivytystä. Jos maksutapahtuman varoja ei ole maksettu maksunsaajan pankin tilille näiden ehtojen 5 kohdan mukaisessa ajassa, Pankki on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle ensisijaisesti koron ja kulut, jotka Asiakas on joutunut suorittamaan viivästyksen tai virheen vuoksi.

Jos Asiakas ei ole kuluttaja ja maksutapahtuma on toteutettu virheellisesti Pankista johtuvasta syystä, Pankki korvaa koron, jonka Asiakas on joutunut suorittamaan viivästyksen vuoksi. Pankki ei tällöin palauta Asiakkaalle maksutapahtumasta perittyjä kuluja.

Pankilla ei ole palautusvelvollisuutta, jos se voi osoittaa, että maksunsaajan pankki on vastaanottanut maksutapahtuman rahamäärän näiden ehtojen 5 kohdan mukaisessa määräajassa. Tällöin maksunsaajan pankin on välittömästi maksettava maksutapahtuman rahamäärä maksunsaajan maksutilille tai asetettava se hänen käytettäväkseen.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada varojen tai palvelumaksujen palautusta taikka korkoa, jos maksu on jäänyt toteuttamatta tai toteutettu virheellisesti hänestä johtuvasta syystä. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta saada maksun viivästymisestä korvausta, jos maksu on viivästynyt hänestä johtuvasta syystä.

Pankki ei vastaa maksun toteuttamisesta, jos maksu on jäänyt toteuttamatta sen takia, että Asiakas on antanut Pankille virheellisiä tai puutteellisia tietoja.

Pankki ei vastaa maksunsaajan pankin toiminnasta tai sen maksukyvystä.

7) Maksutapahtuman jäljittäminen

Asiakas on kuluttaja

Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, Pankki ryhtyy Asiakkaan pyynnöstä jäljittämään maksutapahtumaa ja ilmoittaa tuloksista Asiakkaalle.

Pankilla on oikeus periä maksutapahtuman jäljittämisestä ja varojen takaisin hankkimisesta palveluhinnastonsa mukaiset palvelu maksut ja palkkiot, jos Asiakas on antanut virheellisen tilinumeron tai muun vastaavan virheellisen tiedon.

Pankilla on oikeus periä palveluhinnastonsa mukaiset maksut ja palkkiot maksutapahtuman aiheettomasta selvittelystä, jos maksutapahtuma osoittautuu täysin oikein toteutetuksi.

Asiakas ei ole kuluttaja

Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti Pankista johtuvasta syystä, Pankki ryhtyy Asiakkaan pyynnöstä jäljittämään maksutapahtumaa ja ilmoittaa tuloksista Asiakkaalle. Muutoin Pankilla ei ole velvollisuutta jäljittää maksutapahtumaa.

Pankilla on oikeus periä jäljittämisestä ja varojen takaisin hankkimisesta palveluhinnastonsa mukaiset maksut ja palkkiot.

8) Vahingonkorvausvastuu ja vastuun rajoitukset

Pankki on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle näiden ehtojen 6 kohdassa tarkoitettujen korkojen ja kulujen lisäksi ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Pankin maksupalvelulain tai näiden ehtojen vastaisesta menettelystä maksua välitettäessä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat Asiakkaalle virheen tai laiminlyönnin selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada Pankilta korvausta välittömästä vahingosta, jollei Asiakas ilmoita virheestä Pankille kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Asiakas vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Pankki ei maksutoimeksiannon toteuttamiseen tarvittavien varojen puuttumisen vuoksi pysty välittämään maksua sekä vahingoista, jotka Asiakas on aiheuttanut lain tai näiden ehtojen vastaisella toiminnallaan.

Aktia Pankki tai maksunsaajan pankki eivät vastaa maksujenvälityksessä tapahtuneen virheen tai laiminlyönnin vuoksi Asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista.

Asiakkaan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos Asiakas laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingosta tältä osin. Lain tai näiden ehtojen vastaisen menettelyn perusteella Pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, Asiakkaan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, maksupalvelusta suoritettava vastike, Pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Kun Asiakas ei ole kuluttaja, Aktia Pankki tai maksunsaajan pankki eivät vastaa missään tilanteessa maksujenvälityksessä tapahtuneen virheen vuoksi Asiakkaalle, maksunsaajalle tai kolmannelle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista. Myös muun vahingon rajoittamisesta aiheutunut vahinko katsotaan välilliseksi vahingoksi.

Jos Asiakas, joka ei ole kuluttaja, kiistää antaneensa suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, hänen on osoitettava, että hän ei ole antanut suostumustaan. Jos Asiakas, joka ei ole kuluttaja väittää, että maksutapahtuma on toteutettu virheellisesti, hänen on osoitettava tapahtunut virhe.

9) Ylivoimainen este

Sopimuksen osapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Pankki ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä Pankin velvollisuuksia.

Sopimuksen osapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle osapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Pankki voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisissa päivälehdissä.

10) Henkilötietojen käsittely

Pankki käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietolain (523/1999) tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Pankin verkkosivuilla www.aktia.fi. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään rekisteriselosteen mukaisesti.

Kuten rekisteriselosteessa on tarkemmin kuvattu, Pankki voi kerätä ja käsitellä Asiakkaita ja Palvelun käyttöä koskevia tietoja muun muassa asiakaspalvelua ja asiakassuhteen hoitamista, palvelujen tuottamista ja kehittämistä, suoramarkkinointia ja palvelujen kohdentamista, riskienhallintaa sekä toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvaa raportointia varten.

11) Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Maksun toteuttamiseen tai näihin ehtoihin liittyvissä kysymyksissä Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä aina ensisijaisesti R-kioskin asiakaspalveluun numeroon 0800 909 22 Asiakaspalvelun asiointikielet ovat suomi ja ruotsi.

Jos näitä ehtoja koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan käsiteltäväksi taikka Kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi. Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan osoite on Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, info@fine.fi, puh. 09 6850 120, www.fine.fi.

Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, kril@oikeus.fi, puh. 029 566 5200, www.kuluttajariita.fi

12) Valvontaviranomainen

Pankin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 HELSINKI, puh. 010 831 51, www.finanssivalvonta.fi.

Pankin toimintaa valvoo kuluttaja-asioissa myös kuluttaja-asiamies. Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Siltasaarenkatu 12 A, PL 5, 00531 Helsinki, puh. 029 505 3000 (vaihde), www.kkv.fi.

13) Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Asiakas on kuluttaja

Näistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Asiakas on muu kuin kuluttaja

Näistä yleisistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tai muussa Suomessa sijaitsevassa lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin ja ehdoissa tarkoitettuihin maksutoimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia.