Tilaa Ärräpostia!

Ärrän uutiskirje sisältää tietoa kilpailuista, tuotteista ja palveluista sekä työpaikoista Ärrällä.
Arvomme kaikkien uutiskirjeen tilanneiden kesken kuukausittain 2 kpl 20 € lahjakortteja Ärrälle. Voittajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä.
Lähetämme uutiskirjeen korkeintaan kahdesti kuukaudessa. Voit milloin tahansa perua uutiskirjeen.

Haluan Ärräpostia

Lue rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
R-kioski Oy
Postiosoite: Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa
Puh. 020 5544 000
Käyntiosoite: Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa

2.Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Anna Hakamäki
Puhelin 020 554 4128

3. Rekisterin nimi
R-kioskin sähköpostirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään R-kioskin asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään sähköpostiviestintään. Sähköpostiviestintä sisältää mm. tuotemarkkinointia sekä tietoa kilpailuista.

5. Rekisterin tietosisältö
Sähköpostirekisterin keräämisen yhteydessä kysytään seuraavat tiedot:

Etunimi
Sukunimi
Syntymävuosi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan R-kioski Oy:n asiakkaiden itse antamista tiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Asiakastietojärjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista. Vaitiolovelvollisuus koskee myös R-kioski Oy:n käyttämiä alihankkijoita.

9. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran kahdessa vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

10. Oikeus vaatia tiedon poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa R-kioskin uutiskirjeen jäsenyytensä ja siten kieltää uutiskirjeiden lähettäminen. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lopettamisilmoituksen voi tehdä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle osoitteeseen markkinointi@r-kioski.fi.

Löydä lähin Ärräsi

Tai hae sijainnilla: