Viralliset säännöt

Järjestäjät
R-kioski Oy
OnniBus.com Oy

OSALLISTUMISOIKEUS
Arvontaan voivat osallistua R-kioskilla OnniBus-bussilipun ostaneet, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

KAMPANJA-AIKA
Kampanja on voimassa 25.2.-31.3.2019.

OSALLISTUMINEN
Arvontaan voivat osallistua henkilöt, jotka ovat ostaneet OnniBus-bussilipun R-kioskilta 25.2-31.3.2019 ja antaneet markkinointiluvan kioskilla.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Arvomme kaikkien osallistujien kesken yhdelle voittajalle loppuvuoden (1.4.-29.12.2019) OnniBus-bussiliput enintään 1€/matka. Palkinto on rajoitettu yhteen meno-paluu matkaan (2 lippuia)/viikko.

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

OnniBus.com Oy vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Arvontaan osallistujat vapauttavat R-kioskin sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkinnon arvoa tai määrää.

R-kioski ei vastaa teknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta.
Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä R-kioskille antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

MUUT EHDOT
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja R-kioskin niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, R-kioskilla on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.