Ihmiset

Ärrä välittää ihmisistä ja kannamme vastuuta sekä asiakkaistamme että työntekijöistämme. Pyrimme kehittämään toimintaamme vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa ja helpottamaan asiakkaiden arkea. Lisäksi kannustamme asiakkaitamme kestäviin valintoihin, tarjoamme terveellisiä tuotteita ja hyvinvointia edistäviä palveluita. Tarjoamme ihmisille mahdollisuuksia työllistyä yrittäjänä ja työllistää muita sekä turvallisen ja terveellisen työympäristön.

ÄRRÄLÄISET KUNTOON SUOMEN URHEILULIITON KIRITTÄMÄNÄ

Suomen suurin franchising-ketju R-kioski käynnistää yhdessä Suomen Urheiluliiton kanssa tänä keväänä innostavan hyvinvointiprojektin R-kioskin henkilöstölle. Ärräläiset kuntoon -hyvinvointiprojekti aktivoi ja kannustaa R-kioskin henkilöstöä arjen terveisiin elämäntapoihin liittyvissä valinnoissa ja liikkeen lisäämisessä. Suomen Urheiluliitto on tsemppaamassa ja valmentamassa Ärräläisiä yhdessä R-kioskin urheilijatiimin kanssa.

R-kioski on yrittäjävetoinen convenience-ketju, joka tarjoaa asiakkailleen syötävää ja juotavaa sekä tärkeitä jokapäiväisiä tuotteita ja palveluita – nopeasti ja mukavasti silloin ja sieltä mistä asiakas niitä haluaa.  R-kioskin tavoitteena on helpottaa asiakkaidensa arkea tuomalla tavarat ja palvelut sinne, missä ihmiset ovat ja liikkuvat. Suomen 380 R-kioskia tarjoavat työtä ja toimeentuloa kautta maan ja kannustaa yrittäjyyteen.

R-Kioskin vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö Kiira Kivisaari korostaa, että R-kioskin toimintaan kuuluu olennaisena osana vastuullisuus, jonka kulmakiviä ovat vastuu ympäristöstä, myytävistä tuotteista ja ihmisistä.

”Pidämme huolta siitä, että Ärrä piristää jokaisen päivää tulevaisuudessakin. Tämän saavuttamisessa avainasemassa on motivoituneiden, työstään pitävien ammattilaisten yhteisö, jossa korostamme yksilöiden rohkeutta olla oma itsensä. Hyvinvoinnin ja terveiden elämäntapojen edistämisellä tässä yhtälössä iso rooli.”

Yhä tärkeämpinä teemoina korostuvat niin oman hyvinvoinnin merkitys kuin muista ihmisistä huolehtiminen R-kioskin henkilöstön arjessa. Suomen Urheiluliiton kanssa tehtävässä yhteistyössä innostetaan, kannustetaan ja aktivoidaan Ärräläisiä tämän kevään aikana kattavan hyvinvointivalmennussisällön kautta. Suomen Urheiluliitto on yhteistyössä R-Kioskin kanssa rakentanut Ärräläisille aktivoivan hyvinvointikampanjan, joka pitää sisällään etävalmennuksia, hyvinvointivinkkejä, harjoitusohjelmia ja viestinnällisiä sisältöjä, joiden avulla tie aktiiviseen elämäntyyliin on helpompaa.

Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto avaa yhteistyön merkitystä:

”Meille liikunnan ja urheilun kansalaisjärjestönä on luontevaa olla auttamassa R-kioskin henkilöstöä voimaan paremmin. Kysymys on samoista elämänhallinnallisista asioista, jolla huippu-urheilija käsittelee paineita kisakaudella tai tekee jokapäiväisiä terveiden elämäntapojen valintoja, jotta varmistetaan terveet harjoituspäivät. Meille on kunnia-asia voida auttaa R-kioskin henkilöstöä tällä tietotaidolla.”

Ärräläiset kuntoon -hyvinvointikampanjaan liittyy mukaan myös Ärrä tekee hyvää -urheilussa ohjelman urheilijatiimi, jotka ovat tehneet omaan arkeensa liittyviä hyvinvointivinkkejä ja auttavat ärräläisiä tekemään oikeita liikesuorituksia esimerkkivideoiden kautta. Yhteistyö on hyvä esimerkki modernista sponsoroinnista, jossa eri yhteistyön kohteet tekevät päämäärätietoisesti ponnisteluja yrityksen henkilöstön liikuttamiseksi.

Parapöytätennishuippu Aino Tapola matkalla kohti Pariisia – R-kioskin tuki mahdollistaa päätoimisen harjoittelun

Suomen kirkkain parapöytätenniksen pelaaja Aino Tapola treenaa kohti Pariisin paralympialaisia. Vaikka vastassa on kokeneita pelaajia, tavoittelee Tapola kultamitalia tosissaan. Hänen vahvuuksiaan ovat kierteiset nostot ja nopeat syötöt. R-kioski on yksi Tapolan päätukijoista.

Ärrä tekee hyvää paikallisesti -ohjelma

Ärrä tekee hyvää paikallisesti -ohjelma on tärkeä osa
R-kioskin yhteiskuntavastuuta, sillä ohjelman kautta monet paikalliset seurat ja yhdistykset ovat saaneet apua toimintaansa. Ohjelman kautta lahjoitamme vuodessa 40 000 euroa paikallisille hyväntekeväisyyskohteille. Kolmen kuukauden välein kymmenen kioskia, jotka ovat parhaiten kehittäneet take away ruoan myyntiä, pääsevät lahjoittamaan valitsemalleen kohteelle 1000 euroa.

 

Esimerkiksi Rovaniemellä tehdään paikallisesti hyvää välipaloja syömällä 

Ärrä tekee hyvää urheilussa -ohjelma

Kaikki suomalaiset eivät pysty harrastamaan haluamaansa lajia täysipainoisesti johtuen kalliista kustannuksista. Myös suurin osa kilpa- ja jopa ammattiurheilijoista elää usein todella kurinalaisesti ja samalla tasapainoillen rahan riittävyyden sekä sitoutuneen harjoittelun ja oheistoimintojen välillä. R-kioskilla haluamme kantaa kortemme kekoon ja tuemme vuoden 2023 aikana 10 urheilijaa omassa lajissaan yhteensä 50 000 eurolla.

Tutustu valittuihin urheilijoihin!

R-kioski on lähellä ja helpottaa ihmisten elämää

R-kioskin tavoitteena on helpottaa asiakkaidensa arkea tuomalla tavarat ja palvelut sinne, missä ihmiset ovat ja liikkuvat. Kioski löytyy helposti niin tutun kotimatkan varrelta kuin vieraaltakin paikkakunnalta, asiointi on nopeaa ja palvelut monipuoliset. Pyrimme siihen, että kioskimme ovat joko kävelymatkan päässä tai saavutettavissa julkisilla kulkuneuvoilla. Pidämme silmällä yhteiskunnallista kehitystä ja trendejä, jotta pystymme tarjoamaan tavaroita ja palveluja oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Toimintaamme vaikuttavat useat yhteiskunnalliset kehityssuunnat, jotka pyrimme ottamaan huomioon. Lanseerasimme esimerkiksi ”Lahjoita euro Ukrainaan” -kampanjan, ja yhdessä asiakkaidemme kanssa lahjoitettiin yhteensä 47 816 € Suomen Punaiselle Ristille.

Kaupungistuminen. Kun kaupungit kasvavat, työ- ja koulumatkat pitenevät ja ihmiset ovat entistä enemmän liikkeellä. Kioski on aina matkan varrella.

Ajan puute. Monilla on koko ajan kiire jonnekin työn, perheen ja harrastusten ristipaineessa. Nopea asiointi Ärrällä säästää aikaa muuhun. Myös tekniset ratkaisut, kuten itsepalvelukassat, lähi- ja mobiilimaksaminen, auttavat nopeuttamaan asiointia.

Turvallisuuden tarve. Vaikka Suomessa on turvallista elää, suomalaiset tuntevat olonsa turvattomammaksi kuin ennen. R-kioskien pitkien aukioloaikojen ansiosta illan pimetessäkin on paikka, jonne voi huoletta poiketa kahville bussia tai junaa odottaessa tai jonne voi sopia tapaamisen. Tällä tavoin olemme mukana pitämässä Suomen turvallisena.

Digitalisaatio. R-kioskilla on tärkeä täydentävä rooli digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Otamme käyttöön uusia teknisiä ratkaisuja, mutta samalla kannamme vastuuta myös niistä, joilla ei ole käytössään älypuhelinta tai verkkoyhteyttä. Ärrällä voi esimerkiksi nostaa rahaa ja maksaa laskuja. Pienellä paikkakunnalla R-kioski voikin olla ainoa paikka, johon laskut voi tuoda maksettaviksi. Kioski voi olla myös kylän ainoa kahvila ja kohtauspaikka.

Vastuu työntekijöistä ja taloudesta

Suomen n. 350 R-kioskia tarjoavat työtä ja toimeentuloa kautta maan. R-kioski on Suomen suurin franchising-ketju, joka haluaa kannustaa yrittäjyyteen, ja olemme ylpeitä roolistamme työnantajana. Työntekijä kehittyy kioskin monipuolisissa tehtävissä myynnin ammattilaiseksi, ja hänestä voi myös kasvaa kauppias. Aloitimme vuonna 2019 yrittäjyys- ja työllistämisohjelman, jonka tavoitteena on tarjota työmahdollisuuksia, madaltaa kynnystä aloittaa kauppiaana ja parantaa franchising-liiketoimintamallin mainetta.

Kaikkia Ärrällä työskenteleviä ohjaa yhteiset arvot. Suvaitsevaisuus on R-kioskille tärkeä arvo ja tarjoammekin työllistymismahdollisuuksia myös maahanmuuttajataustaisille ihmisille. Meille on kunnia-asia tukea yrittäjiämme, ja annamme heille käyttöön parhaat mahdolliset työkalut, jotta he voivat menestyä. Yrityksen kaikki vastuullisuus rakentuu kuitenkin taloudellisen vastuullisuuden perustalle.

Voidakseen työllistää, edistää vastuullisia ympäristövalintoja ja tehdä hyvää paikallisesti R-kioskin tulee pysyä kannattavana ja kilpailukykyisenä. Kauppiaiden menestyksestä huolehtiminen on tärkeää, koska vain sitä kautta myös R-kioski yrityksenä voi menestyä ja kantaa taloudellisen vastuunsa. Taloudellinen vastuullisuus edistää myös työllistävyyttä. R-kioski varmistaa kauppiaiden tuloksen hyvän tuotevalikoiman, kilpailukykyisten hintojen, tehokkaiden kampanjoiden, näyttävien esillepanojen ja kauppiaiden sekä myyjien koulutuksen avulla. Tavoitteena on, että tukemme avulla kauppiaat voivat palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Kilpailukyvyn säilyttämisen edellytyksenä on myös liiketoiminnan jatkuva kehittäminen.

Tuemme luovaa työtä

Kopiosto mahdollistaa tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja audiovisuaalisten teosten vaivattoman ja vastuullisen käytön. Samalla Kopiosto varmistaa, että luovan alan ammattilaiset saavat heille kuuluvat korvaukset teostensa käytöstä.

Kopiointiluvan hankkimalla me R-kioskilla tuemme kotimaista luovaa alaa.

Kopiosto jakaa suurimman osan maksamistamme kopiointikorvauksista apurahoina luovan alan tekijöille. Korvauksilla rahoitetaan myös useita merkittäviä kulttuuri- ja viestintäalan palkintoja, kuten Mikael Agricola-, Vuoden kuvittaja- ja Tietopöllö-palkinto sekä kirjallisuuden Finlandia-palkinnot.

R-kioskille myönnettiin Selkeästi meille -tunnus

R-kioski pitää kognitiivista saavutettavuutta tärkeänä asiana ja kehittämme näin ollen digitaalisia palveluitamme kaikkia asiakasryhmiä ajatellen. Selkeästi meille -tunnustuksen saimme pikakassojemme toiminnallisuuksiin liittyen. Pikakassat on tarkoitettu kaikkien ihmisten käyttöön, helpottamaan ihmisten asiointia R-kioskeilla.

”Asiakas on meille tärkeä ja haluamme, että meillä asiointi on helppoa ja mukavaa. Haluamme, että tämä toteutuu myös digitaalisissa ratkaisuissa ja siksi käyttäjälähtöinen testaus on meille luonteva tapa kerätä asiakkaiden käyttökokemuksia,” myymäläkonseptipäällikkö Hanna Lankinen kertoo.

R-kioskin pikakassoja testattiin Selkeästi meille -hankkeen toimesta syksyllä 2023.

”Saimme testiryhmältä paljon hyviä kommentteja ja kehitysideoita. Osa näistä asioista oli yllättäviä ja osaan asioista saimme vahvistusta siihen, että nämä toiminnallisuudet toimivat pikakassoillamme hyvin ja tiettyjä toiminnallisuuksia tulee vielä kehittää. Testiryhmä oli erittäin avoin antamaan palautetta ja pystyimme testauksen aikana kysymään tarkentavia kysymyksiä,” Lankinen kuvailee testausta.

Lue lisää Selkeästi meille -tunnuksesta