Ympäristö

R-kioskin tavoitteena on ottaa huomioon kestävä kehitys kaikessa toiminnassaan ja vähentää ympäristövaikutuksia yhteistyössä koko toimitusketjun kanssa sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Tähän kuuluvat energia- ja resurssitehokkuuden parantaminen, hiilijalanjäljen pienentäminen, kierrätyksen tehostaminen sekä jätteen ja hävikin vähentäminen. Lisäksi pyrimme auttamaan asiakkaitamme pienentämään ympäristökuormitustaan ja edistämään kehitystä kohti vähähiilistä kiertotaloutta.

Vihreä sähkö ja energiatehokkuus

R-kioskit siirtyivät vihreän sähkön käyttöön vuoden 2020 alusta lähtien, ja tällä tavoin pyrimme omalta osaltamme hillitsemään ilmastonmuutosta ja ympäristön kuormittumista. Vihreä sähkö on hiilineutraalia ja ympäristövaikutuksiltaan puhtaampaa kuin tavallinen sähkö. Vihreä sähkö perustuu uusiutumattomien energianlähteiden ja fossiilisten polttoaineiden sijaan uusiutuviin energianlähteisiin, joita ovat mm. tuuli- ja vesivoima, aurinkoenergia ja biopolttoaineet. Käyttämällä vihreää sähköä tuemme siirtymistä kestävämpiin, uusiutuviin energiantuotantotapoihin. Toimintamme ympäristövaikutusten pienentämisen kannalta olennaista on myös energiankäytön vähentäminen ja tehostaminen.

R-kioskit siirtyivät 100 % vihreän sähkön käyttöön vuoden 2020 alusta lähtien ja olemme myös vähentäneet energiankäyttöään vuodesta 2015 lähtien Watt Hunt -ohjelmalla. Olemme mm. vaihtaneet ulkovalaisimet LED-teknologiaan ja vaihdamme kioskiemme sisävalaistusta. LED-valot asennetaan kaikkiin uusiin ja remontoitaviin kioskeihin, joita vuonna 2022 remontoidaan n. 50. Lisäksi korvaamme avoimia kylmälaitteita ovellisilla ja asennamme kioskien valokatkaisijoihin liiketunnistimia energiatehokkuuden parantamiseksi.

Ruokahävikin ja hiilijalanjäljen minimointi

Suomessa syntyy hävikkiä koko ruokaketjussa (alkutuotanto, teollisuus, kauppa, ravintolat, kotitaloudet) arviolta 400 – 500 miljoonaa kiloa vuodessa (Luonnonvarakeskus). Ruokahävikki kuormittaa ympäristöä, sillä ruoan päätyessä jätteeksi sen tuottamisen, kuljettamisen ja valmistamisen aiheuttamat päästöt syntyvät turhaan. Tämän vuoksi pyrimme R-kioskilla jatkuvasti kehittämään toimintaamme ruokahävikin vähentämiseksi. Logistiikka ovat myös olennainen osa hiilijalanjälkeämme, ja sen takia olemme pitkään pyrkineet karsimaan siitä aiheutuvia päästöjä. Esimerkiksi kuljetuksiemme toimituskerrat ovat vähentyneet n. 50 % Wihurin Metro-tukun kanssa vuonna 2019 aloitetun yhteistyön myötä.

Pyrimme vähentämään ruokahävikkiä mm. sähköisten ennuste- ja tilausjärjestelmien, pakkauskokojen optimoinnin ja tehokkaan logistiikan avulla. R-kioskeissa merkitään viimeistä myyntipäivää lähestyvät tuotteet punaisilla ekoteko-alennustarroilla. Ekotekotarrojen tarkoituksena on viestiä asiakkaille, että alennettujen tuotteiden ostaminen ei ole häpeä vaan ympäristöteko ja näin ollen tehdä viimeistä myyntipäivää lähestyvistä tuotteista houkuttelevampia.

Jokapäiväisten toimien lisäksi pyrimme kaikissa tilanteissa välttämään elintarvikkeiden päätymistä hukkaan mm. lahjoituksien avulla. Esimerkiksi vuosittain R-kioskin kauppiaiden valtakunnallisen suurtapahtuman, Ärräpäivien ylijäämäruoka lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.  Lisäksi R-kioski on jäsenenä Päivittäistavarakauppa ry:ssä, joka on sitoutunut mm. ruokahävikin vähentämiseen osana elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumusta.

Olemme pyrkineet vuodesta 2014 lähtien vähentämään kuljetuksistamme aiheutuvia päästöjä keskittämällä mahdollisimman paljon tuotteita samaan toimitukseen. Vuonna 2019 R-kioski aloitti yhteistyön Wihurin Metro-tukun kanssa, minkä ansiosta logistiikka on tehostunut ja ympäristökuormitus pienentynyt merkittävästi. Yhteistyön avulla sekä ruokahävikki että kuljetuksista ja varastoinnista aiheutuvat päästöt ovat vähentyneet.

Vähemmän muovia ja jätettä

R-kioskin tavoitteena on minimoida jätteen määrä kaikessa toiminnassaan ja toimittaa mahdollisimman suuri osa jätteestä hyötykäyttöön. Pyrimme konkreettisilla toimilla vähentämään muovin käyttöä ja suosimme mahdollisuuksien mukaan panttijärjestelmään soveltuvia juomatuotteita.

Tarjoamme asiakkaillemme paperikasseja vaihtoehtoina muovipusseille, käytämme kuljetuksissamme pahvilaatikoita ja yritämme löytää tuotteissamme vaihtoehtoisia pakkausmateriaaleja muoville. Kannustamme myös tavarantoimittajiamme vähentämään muovin käyttöä toiminnassaan. Olemme tuoneet kioskeihimme muovisten tilalle puusta valmistetut ekologiset aterimet maaliskuusta 2020 alkaen ja meiltä löytyy myös kierrätetystä paperista valmistetut kassit. R-kioskeissa on myös mahdollisuus ostaa kahvi omaan kuppiin, mikä vähentää jätettä. Lisäksi selvitämme, miten jätteiden lajittelu ja kierrätys saataisiin toimimaan kioskeissa tehokkaasti.