Vastuullisuus

R-kioskin toimintaan kuuluu olennaisena osana vastuullisuus, jonka kulmakiviä ovat vastuu ihmisistä ja ympäristöstä sekä vastuulliset tuotteet. Haluamme antaa asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä vastuullisia valintoja asioimalla meillä ja sen kautta saamaan hyvän mielen. Pyrimme minimoimaan toimintamme vaikutukset ympäristöön ja tarjoamaan vastuullisia tuotteita ja palveluita. R-kioskin vastuulla on myös pysyä kilpailukykyisenä, mikä tarkoittaa: tuottaa tulosta kauppiaille, olla taloudellisesti kannattava ja jatkuvasti kehittää liiketoimintaa. Tämän vuoksi kaikki mitä teemme, myös vastuullisuuden osalta, alkaa ja loppuu kioskissa. R-kioski on sitoutunut edistämään toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita emoyhtiönsä Reitanin kautta.