Viralliset säännöt

JÄRJESTÄJÄT

R-kioski Oy

OSALLISTUMISOIKEUS 

Arvontaan voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen. Osallistua voi vain kerran.

KAMPANJA-AIKA 

Kampanja on voimassa 22.11.-28.11.2021.

OSALLISTUMINEN 

Arvontaan osallistutaan R-kioskin Instagram- tai Facebook-sivuilla kommentoimalla hodari-aiheista kuvaa, joka on julkaistu Instagramissa ja Facebookissa 22.11.2021.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN 

Arvomme kaikkien Instagramissa ja Facebookissa kommentoijien kesken yhdelle (1) onnekkaalle tiimille 20 kpl Ärrän hodarikuponkeja.

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti kilpailun päätyttyä.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU 

R-kioski Oy vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Arvontaan osallistujat vapauttavat R-kioskin sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

R-kioski ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä R-kioskille antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

MUUT EHDOT 

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja R-kioskin niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien R-kioskista riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, R-kioskilla on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.

R-kioski pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.  Muutoksista ilmoitetaan R-kioskin Facebook/Instagram-sivulla.

Arvonta ei ole Facebookin/Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin/Instagramiin. Annat tietosi R-kioskin käyttöön, etkä Facebookille/Instagramille. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin/Instagramin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.